Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdése szerinti közétkeztetési feladatait a Kós Károly Szakképző Iskolában (2030 Érd, Ercsi u. 8.) a jelenlegi szolgáltató, Balogh Károly egyéni vállalkozó (2030 Érd, Kamilla u. 5., adószám: 23055048-2-14) útján kívánja biztosítani – az Intézményi Gondnokság közreműködésével - a nyersanyagnorma (középiskola esetén 330,- Ft), és annak 60%-os mértékében megadott rezsiköltség vállalkozói díj ellenében.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletének megfelelő tartalommal a vállalkozási szerződést aláírja, és az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletébe az Intézményi Gondnokság költségvetésbe a 2013. évre a fedezetet biztosítsa, valamint folyamatos kötelezettségvállalást betervezze.

Határidő: 2013. január 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző

 

 

A határozat melléklete - letöltés