1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázati kiírásra az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által az "Érd és Térsége Hulladékgazdálkodási projekt” címmel benyújtásra kerülő pályázat részét képező Fejlesztési Koncepciót és Intézményi Koncepciót (amelyek a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, CBA elemzés alapját képezik) jóváhagyja.

2. A Közgyűlés a projekt teljes tervezett költségvetése, azaz 2.977.620.744 Ft összegének saját rész mértékéből, azaz 321.583.040 Ft-ból az Érd Megyei Jogú Városra eső saját részt, összesen 197.621.083 Ft-ot az alábbi ütemezésben biztosítja a város költségvetésében:

            - 2013. évben 8.719.280 Ft-ot,

- 2014. évben 118.562.363 Ft-ot,

- 2015. évben 70.339.440 Ft-ot.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegek költségvetésben történő tervezéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról 2013. március 31-ig dönt. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

 

T. Mészáros András

 

 

jegyző

 

 

polgármester

 

 

helyett

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

 

aljegyző