1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását 2013. április 30-át követően folytatni kívánja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a nyilatkozat megküldésével jelen döntésről tájékoztassa az egészségügyért felelős minisztert.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. április 30-át követő ellátásával kapcsolatos megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a határozat és a nyilatkozat továbbítására - 2013. február 15.

a megállapodás aláírására –  2013. április 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző

 

 

Melléklet a Közgyűlés 39/2013. (II.14.) határozatához

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balog Zoltán

Emberi erőforrások minisztere

Budapest

Arany János út 6-8.

1051

Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott, T. Mészáros András polgármester, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján az alábbi

n y i l a t k o z a t o t

teszem:

Hivatkozással az 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdésére, tájékoztatom a Tisztelt Miniszter Urat, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 14. napján megtartott ülésén 39/2013. (II.14) határozatával arról döntött, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatokat 2013. április 30. napját követően is Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kívánja folytatni.

Kérem a T. Miniszter Urat fentiek szíves tudomásul vételére.

Érd, 2013. február 14.

Üdvözlettel:

T. Mészáros András