1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 28.000 e Ft.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 55/2012. (XII.19.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. A 2013. évi költségvetés tervezetének II. fordulós tárgyalásakor az üzleti terv felülvizsgálata és módosítása indokolttá válhat.

Határidő:        - a határozat továbbítására: 2013.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző