Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy egyetért azon kezdeményezéssel, miszerint Európában minden népnek és nemzetnek joga van az önrendelkezéshez és saját nemzeti szimbólumainak használatához.

Szolidaritását fejezi ki azon székelyföldi településekkel, amelyeken a román államhatalom meg kívánja akadályozni a nemzeti szimbólumok használatát.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy ünnepélyes keretek közt Érden is tűzzék ki a székely zászlót.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a székely zászló kitűzését - méltó körülmények között - szervezze meg.

Határozat: 2013. március 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző