Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 3. mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek előzetes véleményének figyelembevételével megállapítja, hogy az Érd, volt katonai lőtér területére készülő Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban Környezeti Vizsgálat lefolytatása szükséges.

A Közgyűlés a Környezeti Vizsgálathoz készítendő Környezeti Értékelés tematikáját - a kormányrendelet 4. számú mellékletének figyelembe vételével - a határozat mellékletében javasolja meghatározni azzal a kiegészítéssel, hogy a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás folyamán az még a környezet védelméért felelős szervek ajánlásainak megfelelően változhat.

A Környezeti Értékelés megállapításait, ajánlásait a Környezeti Vizsgálat lefolytatása illetve a Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása során megfelelő súllyal figyelembe kell venni.

Jelen határozatot elfogadását követően nyilvánosságra kell hozni, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Határidő: a közzétételre 2013. március 6., a kormányrendelet szerinti eljárás megindítására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

Segesdi János

jegyző

alpolgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző

 

 

Melléklet - letöltés