Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás 15. számú mellékletének - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal történő módosítását - aláírja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 kódszámú „A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával” című pályázati projekthez kapcsolódóan kösse meg a konzorciumi megállapodást és kezdeményezze a Közreműködő Szervezet felé a Támogatási szerződés módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző

 

 

Melléklet - letöltés