Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

95/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2013. évi adományozásáról

Tovább...

94/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

az Önkormányzat mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettség vállalás biztosítására

Tovább...

93/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

a 2013. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról

Tovább...

92/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

91/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd Hivatásos Tűzoltóság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

90/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2012. évi beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

89/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő szervezéséről

Tovább...

88/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról a város közigazgatási területén

Tovább...

87/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

a 8. számú vegyes fogászati praxis átadás-átvételével kapcsolatos döntésekről

Tovább...

86/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

pályázat kiírásáról a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására

Tovább...

85/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról

Tovább...

84/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

pályázat benyújtásáról a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának fejlesztésére

Tovább...

83/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

hozzájárulás megadásáról gépjármű továbbadományozásához

Tovább...

82/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű pályázat értékeléséről

A Közgyűlés a 137/2014. (V.2.) határozatával a döntést visszavonta.

Tovább...

81/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

a 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz-ú ingatlanok elnevezéséről (Sas utca) 

Tovább...

80/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Tovább...

79/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának díjazásáról

Tovább...

78/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft javadalmazási szabályzatának elfogadásáról

Tovább...

77/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosításáról

Tovább...

76/2013. (III.28.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft 2013. évi üzleti tervének módosításáról

Tovább...