Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

160/2013. (V.30.) határozata

az Érdi Közszolgálati Díj 2013. évi adományozásáról

Tovább...

159/2013. (V.30.) határozata

az Év Családja Díj 2013. évi adományozásáról

Tovább...

158/2013. (V.30.) határozata

az Érd Egészségügyéért Díj 2013. évi adományozásáról

Tovább...

157/2013. (V.30.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2013. évi adományozásáról

Tovább...

156/2013. (V.30.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2013. évi adományozásáról

Tovább...

155/2013. (V.30.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2013. évi adományozásáról

Tovább...

154/2013. (V.30.) határozata

az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti (hrsz: 15265) ingatlan vagyonkezelésbe adásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Tovább...

153/2013. (V.30.) határozata

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2013/2014. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

Tovább...

152/2013. (V.30.) határozata

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról 

Tovább...

151/2013. (V.30.) határozata

az adósságkonszolidáció előkészítéséhez szükséges folyószámlahitel szerződés módosításáról 

Tovább...

150/2013. (V.30.) határozata

az adósságkonszolidáció előkészítéséhez szükséges folyószámlahitel szerződés módosításáról 

Tovább...

149/2013. (V.30.) határozata

a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Tovább...

148/2013. (V.30.) határozata

a városban működő civil szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

147/2013. (V.30.) határozata

vegyes fogászati praxis átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozataláról 

Tovább...

146/2013. (V.30.) határozata

a Szociális Gondozó Központ Apró Falva Bölcsőde Tagintézményénél 2013. július 1-jétől egy fő státusz biztosításáról

Tovább...

145/2013. (V.30.) határozata

a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosításáról

Tovább...

144/2013. (V.30.) határozata

stratégiai zajtérkép és az arra épülő intézkedési terv elkészítésére létrehozott önkormányzati társulás megszüntetéséről

Tovább...

143/2013. (V.30.) határozata

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Tovább...

142/2013. (V.30.) határozata

az „az önkormányzat tulajdonában álló gyepmesteri telep és eb-menhely üzemeltetése, és az ezzel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti, maradéktalan ellátása” tárgyú szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról

Tovább...

141/2013. (V.30.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Tovább...