Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

196/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!

Tovább...

195/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. társasági szerződése módosításának jóváhagyásáról

Tovább...

194/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Kossuth Lajos utca 42-2. szám alatti orvosi rendelővel kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

193/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Kossuth Lajos utca 42-2. szám alatti orvosi rendelővel kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

192/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a Központi Ügyelet tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

191/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátással kapcsolatos döntés meghozataláról 

Tovább...

190/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

megállapodás megújításáról a Szülők Fóruma Egyesülettel

Tovább...

189/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez való csatlakozásról

Tovább...

188/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

pályázat benyújtásának előkészítéséről a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendeletben foglalt pályázati kiírásra

Tovább...

187/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

pályázat benyújtásának előkészítéséről a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú pályázati kiírásra 

Tovább...

186/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

pályázat benyújtásának előkészítéséről a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati kiírásra

Tovább...

185/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a Nyári Napközis Tábor 2013. évi megrendezésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

184/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a Tanulmányi Ösztöndíjpályázat kiírásáról 

Tovább...

183/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához

Tovább...

182/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyására vonatkozó 104/2013. (IV.25.) határozat módosításáról

Tovább...

181/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

180/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a víziközművekre vonatkozó 2013. évi beruházási és felújítási terv elfogadásáról

Tovább...

179/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a víziközmű eszközök bérleti szerződésének módosításáról 

Tovább...

178/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

a városközponti területre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről a Breier és Társa Kft.-vel

Tovább...

177/2013. (VI.27.) határozata

2018. okt. 10.

az óvodai státuszhelyekkel kapcsolatos döntések meghozataláról

Tovább...