Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

27/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges  18911 hrsz-ú ingatlan  tulajdonjogának megszerzéséről

Tovább...

26/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséről, könyvvizsgáló megbízására és az alapító okirat módosításáról

Tovább...

25/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

24/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

23/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az Aprófa-Fakirály Szociális Szövetkezet pályázatához nyújtott támogatói nyilatkozattal való egyetértésről

Tovább...

22/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

a „Város Nyugalmáért” Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

21/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az ,,Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

20/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

Tovább...

19/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról

Tovább...

18/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

feladat-ellátási szerződés megkötéséről vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátásról

Tovább...

17/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

16/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó fogorvos részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

15/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Galéria éves kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Tovább...

14/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

hozzájárulás megadásáról az önkormányzat tulajdonát képező 22562/A/4 helyrajzi számú ingatlan (Okmányiroda) további használatba adása tekintetében

Tovább...

13/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

12/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

költségvetési fedezet biztosításáról a Szociális Gondozó Központ Idősek Klubja új telephelyének kialakításához

A Közgyűlés a 120/2014. (V.22.) határozatával a döntést MÓDOSÍTOTTA!

Tovább...

11/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról 

Tovább...

10/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2014. évi keretösszegének megállapításáról

Tovább...

09/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról

Tovább...

08/2014. (I. 30.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról 

Tovább...