Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) a használatában lévő Érd, Alsó u. 1. szám alatti, 22562/A/4 hrsz-ú, 183m2 nagyságú ingatlanból  2m2 területet - állampapír értékesítés céljára - határozatlan időtartamra, térítésmentesen további használatba adjon a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága (1139 Budapest, Váci út. 71.) részére.

Amennyiben a használati cél módosul, a Kormányhivatal előzetesen köteles a tulajdonos hozzájárulását ismételten megkérni.

Határidő: határozat továbbítására azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester