1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó fogszakorvossal feladat-ellátási szerződést köt 2014. április 1-jétől 2019. március 31-ig terjedő határozott időtartamra, vegyes fogorvosi ellátás alapellátási feladatainak ellátására. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó fogszakorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet dr. Dávid Ildikó Sarolta személyesen látja el.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó fogszakorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtethesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztrálhassa.

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Melléklet - letöltés