Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DENTAL KINGS GLOBAL Fogászati és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társasággal (székhely: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály út 34/A fióktelephely 2030 Érd Felső utca 39-41.2030 Érd, Cégjegyzékszám: Cg.:13-09-163791, képviseli: Szász Dániel Adorján) vegyes fogorvosi alapellátási feladatokra kötött feladat-ellátási szerződést 2014. február 28-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

A Közgyűlés az érdi ingatlan nyilvántartásban 22765 helyrajzi számon nyilvántartott a természetben Érd Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak a fenti társaság telephelyeként történő működtetésére vonatkozó hozzájárulását a szerződés megszűnésének napjával visszavonja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésének aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Melléklet - letöltés