1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a SEMPREDENT Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40. fszt. 4., cg.: 01-09-181-486 képviseli: dr. Tasnádi Balázs) a határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátására 2014. március 1-től 2018. június 30-ig terjedő határozott időtartamra. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a SEMPREDENT Kft. az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával finanszírozási szerződést kössön.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy SEMPREDENT Kft. ügyvezetője dr. Tasnádi Balázs az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtethesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztrálhassa.

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Melléklet - letöltés