Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aprófa-Fakirály Szociális Szövetkezet pályázatához a Polgármester által 2013. december 30. napján kiadott támogatói nyilatkozattal egyetért, azt tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester