Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – kisajátítás helyett – megvásárolja az Érd, Felvigyázó u. 5. szám alatti, 18911 hrsz-ú , 1302 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű, Frank Ottó Érd, Felvigyázó u. 5. szám alatti lakos, 1/1 tulajdonát képező ingatlanát, bruttó 40.200.000,- Ft vételáron.

Az Önkormányzat az ingatlant a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges, állami beruházásban megvalósuló Szent István hídhoz csatlakozó önkormányzati útszakasz kiépítésének céljára vásárolja meg.

A tulajdonos az ingatlant legkésőbb 2014. március 31-ig - ingóságoktól kiürített állapotban -  köteles birtokba adni.

Az előirányzat a város 2013. évi költségvetésének 8. számú melléklet 1.3.9. pontja alapján  rendelkezésre áll, és  kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerülhet kifizetésre a 2014. évi költségvetés terhére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester