Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján szükséges önkormányzati finanszírozást a társaság részére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft.-vel a támogatásra vonatkozó szerződéseket aláírja.

Az önkormányzati támogatás 2014. évi összege 85.000 e Ft, szponzorációs és reklámtevékenységre az önkormányzat által fizetendő összeg 15.240 e Ft, a tagi kölcsön maximálisan igénybe vehető összege 628.500 e Ft.   A kiadások fedezetét a Közgyűlés a 2014. évi  költségvetés terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervének megfelelő támogatás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. 

Határidő:        - a határozat továbbítására: 2014. január 31.

                        - költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester