benyújtott pályázatok elbírálásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátásával

2014. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig

Mészáros Mihályt bízza meg.

A Közgyűlés Mészáros Mihály illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a „F” fizetési osztály 04. fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Garantált illetmény:

Kjt. 61. § (1) bekezdés f) pont)

135.420,- Ft

 

 

Garantált összegen felüli illetmény(rész)

Kjt. 66.§ (8) bekezdés alapján

184.580,-Ft

 

 

Illetmény összesen:      

320.000,-Ft

 

 

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 500%-a):

100.000,- Ft

 

 

Illetmény mindösszesen kerekítve:

420.000,-Ft

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester