Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

85/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 2014. évi adományozásáról

Tovább...

84/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Sóskút község közigazgatási területéhez tartozó területrész átvételéről 

Tovább...

83/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

82/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

81/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

80/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

vagyonvédelmi szolgáltatás bővítéséről, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosításáról 

Tovább...

79/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére

Tovább...

78/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

szándéknyilatkozat kibocsátásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában 

Tovább...

77/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosításáról 

Tovább...

76/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

Tovább...

75/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Sport Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződés jóváhagyásáról 

Tovább...

74/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényének jóváhagyásáról

Tovább...

73/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

Tovább...

72/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról 

Tovább...

71/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról 

Tovább...

70/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosításáról

Tovább...

69/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről

Tovább...

68/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról

Tovább...

67/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

együttműködési megállapodás megkötéséről az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal

Tovább...

66/2014. (III. 20.) határozata

2018. okt. 10.

a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére

Tovább...