1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása, valamint a városi rendezvények biztosításához szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása érdekében 2014. március 31-jétől 2015. március 31-ig terjedő időtartamra együttműködési megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal. A feladat ellátásához szükséges fedezetet a Közgyűlés a 2014. március 31. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra 10.000.000 forint összegben biztosítja, amelyet a város 2014. és 2015. évi költségvetésébe betervez.

2.      A Közgyűlés a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás keretében a szabadidős rendőrökkel ellátott feladatok végrehajtására, valamint a városi rendezvények biztosítására a mindenkori költségvetési tervezési lehetőségek figyelembe vételével - önként vállalt feladatként - kötelezettséget vállal.

Határidő: megállapodás megkötésére: a határozat szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester