Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

150/2014. (V. 22.) határozata

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!

Tovább...

149/2014. (V. 22.) határozata

Önkormányzati hatósági ügy – NEM NYILVÁNOS!!!

Tovább...

148/2014. (V. 22.) határozata

Érdi Közszolgálati Díj 2014. évi adományozására 

Tovább...

147/2014. (V. 22.) határozata

Érd Egészségügyéért Díj 2014. évi adományozásáról

Tovább...

146/2014. (V. 22.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozásáról 

Tovább...

145/2014. (V. 22.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozásáról

Tovább...

144/2014. (V. 22.) határozata

az Érd Közneveléséért Díj 2014. évi adományozására

Tovább...

143/2014. (V. 22.) határozata

a városban működő civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Tovább...

142/2014. (V. 22.) határozata

a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Tovább...

141/2014. (V. 22.) határozata

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

Tovább...

140/2014. (V. 22.) határozata

a Volánbusz Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

139/2014. (V. 22.) határozata

a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénybevételéhez szükséges nyilatkozat megtételéről

Tovább...

138/2014. (V. 22.) határozata

a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról szóló 96/2014. (IV.24.) határozat módosításáról

Tovább...

137/2014. (V. 22.) határozata

a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző emlékhely kialakításáról, és a korábbi, 82/2013. (III.28), és 30/2014. (II.05.) határozatok visszavonásáról

Tovább...

136/2014. (V. 22.) határozata

önkormányzati tulajdonú térburkoló kő térítésmentes átadásáról
Érd Hivatásos Tűzoltóság részére
 

Tovább...

135/2014. (V. 22.) határozata

a 8934 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati tulajdonban lévő közterületi rendeltetésű ingatlanból 155 m2 nagyságú terület kivonásáról 

Tovább...

134/2014. (V. 22.) határozata

az Érdi Csatornamű Társulattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

Tovább...

133/2014. (V. 22.) határozata

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Programmal kapcsolatos döntések meghozataláról

Tovább...

132/2014. (V. 22.) határozata

a dologi kiadások megemeléséről a Szociális Gondozó Központ feladat ellátásának érdekében

Tovább...

131/2014. (V. 22.) határozata

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...