Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program (a továbbiakban: Program) keretében és annak részeként a szennyvízelvezetési rendszerrel szorosan összefüggő, de az EU szabályok szerint a KEOP-ból nem finanszírozott beruházási elemeket, várhatóan legfeljebb 1,3 milliárd forint értékben meg kívánja valósítani, az alábbiak szerint, melynek forrása az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Raiffeisen Bankkal kötött finanszírozási keretmegállapodás alapján rendelkezésre áll:

  1. Érdi Regionális Szennyvíztisztító próbaüzemi költségeinek üzemeltetési bevételből nem fedezett része (Érdre eső rész)

  2. Házi átemelő berendezések telepítése a gravitációsan rá nem köthető ingatlanok esetén (ingatlantulajdonosok igénylése alapján)

  3. Egyedi bekötővezetékek építése (a KEOP program szabályai szerint nem finanszírozható ingatlanok esetén)

  4. Csapadékvíz-elvezetési beruházások a csatorna védelme érdekében.

  5. Útépítési és útjavítási munkálatok a csatornázási program megvalósításával összefüggésben

Az előkészítéssel és megvalósítással az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást bízza meg.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester