1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Tamás nem képviselő, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 23-tól – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – havi 295.000 forintban állapítja meg.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Tamás nem képviselő, társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2014. október 23-tól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő összegű költségtérítést állapít meg.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester