1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester illetményét 2014. október 23-tól – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – havi 645.000 forintban állapítja meg.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester részére 2014. október 23-tól – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján illetménye 15 %-ának megfelelő összegű költségtérítést állapít meg.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester