Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

16/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

szándéknyilatkozat megtételéről a 2019. évi ifjúsági férfi világbajnokság megrendezésével kapcsolatban

Tovább...

15/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Sport, Ifjúsági  és Közrendvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

14/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

13/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

12/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Közép- Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterből történő kilépésről és az elmaradt tagdíj megfizetéséről

Tovább...

11/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának személyéről

 

Tovább...

10/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

tagok delegálásáról a Megyei Jogú Városok Szövetségében működő, állandó szakmai bizottságokba

Tovább...

09/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Galéria 2015. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

08/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

célokmány elfogadásáról az Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda felújítása érdekében

Tovább...

07/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

célokmány elfogadásáról az Érd, Bethlen Gábor utca 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával összefüggésben

Tovább...

06/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat-módosítás véleményezésének lezárásáról

Tovább...

05/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Tovább...

04/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról

 
Tovább...

03/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Tovább...

02/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározásáról

Tovább...

01/2015. (I.29.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról szóló rendelettervezet megtárgyalásáról

Tovább...