1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Megyei Jogú Városok Szövetsége Alapszabálya alapján a Szövetségben működő állandó szakmai bizottságokba a következő személyeket delegálja:

Gazdasági Bizottság: dr. Bács István

Környezetvédelmi Albizottság: dr. Magyar Melinda

Területfejlesztési Albizottság: Simó Károly

Városüzemeltetési Albizottság: Horváth-Szulimán Tibor

Humánszolgáltatási Bizottság: Kerezsi Loránd

Egészségügyi Albizottság: Dudás Erzsébet

Ifjúsági-Oktatási-Sport Albizottság: Mórás Zsolt

Kulturális Albizottság: Kéri Mihály

Szociális Albizottság: Simó Károly

Informatikai-Rekreációs Bizottság: Demjén Attila

Informatikai Albizottság: Horváth-Szulimán Tibor

Turisztikai Albizottság: Mácsai Anetta

Adóhatósági Vezetők kollégiuma: Kartikné Szilágyi Enikő

Főépítészi Kollégium: Ágó Mátyás

Jegyzői Kollégium: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

Közterület-felügyelők Kollégiuma: dr. Bács István

2. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 149/2007. (V.17.) és a 311/2009. (X.15.) határozatait visszavonja.

Határidő: a határozat továbbítására – 2015. február 10.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester