1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az Önkormányzat által biztosított forrás összesen 114.304 e Ft., amely tartalmazza az Érdi Művésztelep működtetéséhez szükséges 4 millió forintot is.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 38/2014. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2015. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester