Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítjameg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

(a jelenleg fennálló szerződések alapján)

Kötelezettség jogcíme

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Lízingdíj

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kezességvállalás

44 834

54 134

156 268

154 036

1.

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás

44 834

54 134

156 268

154 036

2.

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

44 834

54 134

156 268

154 036

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

2 881 500

2 881 500

2 881 500

2 881 500

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

377 502

377 502

377 502

377 502

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

67 713

67 713

67 713

67 713

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

 

Saját bevételek összesen

3 326 715

3 326 715

3 326 715

3 326 715

 

Saját bevételek 50 %-a

1 663 358

1 663 358

1 663 358

1 663 358

 

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

1 618 524

1 609 224

1 507 090

1 509 322

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő:     határozat továbbítására: az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:         T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester