1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja, elfogadja a határozat mellékletét képező Társasági Szerződés-módosítást.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Társaság taggyűlésén a határozat 1. pontjában foglalt döntést képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

Társasági szerződés módosítása