Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

146/2015. (VI. 25.) határozata

a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú alapítvány támogatásáról

 
Tovább...

147/2015. (VI. 25.) határozata

településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly u. – Pintyőke u. által közrezárt tömb területére vonatkozóan

 

Tovább...

148/2015. (VI. 25.) határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról

 

Tovább...

149/2015. (VI. 25.) határozata

az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosításáról

 

Tovább...

150/2015. (VI. 25.) határozata

az ÉTH Nonprofit Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről

 

Tovább...

151/2015. (VI. 25.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálásáról

 

Tovább...

152/2015. (VI. 25.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére bérbe adott, Sas utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjának módosításáról

 

Tovább...

153/2015. (VI. 25.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

 

Tovább...

154/2015. (VI. 25.) határozata

vagyonkezelési szerződés megkötéséről a német nemzetiségi óvodával

 

Tovább...

155/2015. (VI. 25.) határozata

pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

 

Tovább...

156/2015. (VI. 25.) határozata

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtásáról

 

Tovább...

157/2015. (VI. 25.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához


Tovább...

158/2015. (VI. 25.) határozata

a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 101/2015. (IV.30.) határozat módosításáról 

 

Tovább...

159/2015. (VI. 25.) határozata

Dr. Balogh Éva házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról


Tovább...

160/2015. (VI. 25.) határozata

dr. Balogh Éva házi gyermekorvos iskola-egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

 

Tovább...

161/2015. (VI. 25.) határozata

Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvosi szerződésnek megújításáról

 

Tovább...

162/2015. (VI. 25.) határozata

Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvos iskola-egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

 

Tovább...

163/2015. (VI. 25.) határozata

Dr. Bognár Sára házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

 

Tovább...

164/2015. (VI. 25.) határozata

Dr. Bognár Sára házi gyermekorvos iskola egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

Tovább...

165/2015. (VI. 25.) határozata

Dr. Makay Erika házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

 
Tovább...