Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra az alábbiak szerint nyújtott be pályázatot:

Pályázat tárgya

Igényelt támogatás

Önrész összege

Összköltség

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 47. szám alatti háziorvosi rendelőintézet épületének felújítása

30 000 000

1 717 967

31 717 967

2030 Érd, Szovátai utcában járda felújítása

14 012 295

2 472 758

16 485 053

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornatermének felújítása

17 847 343

3 149 531

20 996 874

Összesen:

61 859 638

7 340 256

69 199 894

A Közgyűlés a fenti táblázatban foglalt megosztás szerinti, mindösszesen 7.340.256,- Ft önrész biztosítására vonatkozó polgármesteri kötelezettségvállalást jóváhagyja.

Az önrészhez szükséges költségvetési fedezet a 2015.évi költségvetési rendelet 7.számú melléklet K71 során rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester