Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

192/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

közvilágítási közszolgáltatás megrendeléséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról

 

Tovább...

193/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város helyi gazdaságfejlesztéséről


Tovább...

194/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Velencei úton tervezett szabadidőközpont és szállásfejlesztés megvalósításához szükséges döntéshozatalról


Tovább...

195/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város egészségügyi intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadásáról


Tovább...

196/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadásáról


Tovább...

197/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményrendszerének (óvodák) fejlesztésére vonatkozó program elfogadásáról

Tovább...

198/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére


Tovább...

199/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének elfogadásáról

Tovább...

200/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város helyi és helyközi közösségi közlekedésének fejlesztéséről

 

Tovább...

201/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata alapokmányának módosításáról


Tovább...

202/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

 

Tovább...

203/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

beruházási célokmány módosításáról az Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda felújításával összefüggésben


Tovább...

204/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Salgói utca tulajdonjogi és ingatlan-nyilvántartási rendezésével összefüggésben településrendezési szerződés megkötéséről a Very Well Kereskedelmi, Szórakoztató és Szolgáltató Kft.-vel, az FBM Ingatlan Kft.-vel és az „Érd-Invest Ingatlan” Kft.-vel

 

Tovább...

205/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról szóló 148/2015. (VI.25.) határozat módosításáról

 

Tovább...

206/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Magyar Állam tulajdonában álló, Érd 13733 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről


Tovább...

207/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

az egykori Fagyöngy utca illetve az Eperfa utca területéből kialakítandó önálló ingatlanok értékesítéséről

Tovább...

208/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

vezetékjog alapításáról, gázvezeték biztonsági övezetének biztosításáról

Tovább...

209/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdhő Kft. KEOP-2012-5.4.0 kódszámú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című pályázaton történő részvételének támogatásáról


Tovább...

210/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázat jóváhagyásáról szóló 98/2014. (IV.24.) határozat módosításáról

Tovább...

211/2015. (IX.24.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2015. évi üzleti tervének módosításáról

Tovább...