Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

75/2015. (III.26.) határozata

az Érdi Újság működésével kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

74/2015. (III.26.) határozata

a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

73/2015. (III.26.) határozata

a Kemencés és Lakoma Kft. Városi Galéria működtetésével kapcsolatos 2014. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

Tovább...

72/2015. (III.26.) határozata

a Fogorvosi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

71/2015. (III.26.) határozata

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről

Tovább...

70/2015. (III.26.) határozata

a Központi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

69/2015. (III.26.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2014. évben 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

68/2015. (III.26.) határozata

egyes önkormányzati intézmények 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról

Tovább...

67/2015. (III.26.) határozata

iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok ellátására kötött szerződés megszüntetéséről

Tovább...

66/2015. (III.26.) határozata

az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról

Tovább...

65/2015. (III.26.) határozata

pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásáról

Tovább...

64/2015. (III.26.) határozata

a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról

Tovább...

63/2015. (III.26.) határozata

a közcélú foglalkoztatás pályázat önrészéhez szükséges fedezetet biztosításáról

Tovább...

62/2015. (III.26.) határozata

a 2015. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosításáról szóló 31/2015. (II.26) számú határozat módosításáról

Tovább...

61/2015. (III.26.) határozata

a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatásáról

Tovább...

60/2015. (III.26.) határozata

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány támogatásáról

Tovább...

59/2015. (III.26.) határozata

az Érdi Újság kiadásához szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására, valamint tájékoztató az Érdi Újság kiadására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről

Tovább...

58/2015. (III.26.) határozata

mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról

Tovább...

57/2015. (III.26.) határozata

háziorvosi rendelők létesítéséről a Felső u. 43. szám alatti ingatlanon

Tovább...

56/2015. (III.26.) határozata

a 6199/6 helyrajzi számú közterület elnevezéséről

Tovább...