Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

076/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról

Tovább...

077/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2014. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról


Tovább...

078/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2014. évi beszámoló elfogadásáról

Tovább...

079/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad pénzmaradvány összegének elvonásáról

Tovább...

080/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Tovább...

081/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításáról

Tovább...

082/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.0 változatának elfogadásáról

Tovább...

083/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ÁFA előfinanszírozással összefüggő hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalásról

Tovább...

084/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a Kormány előzetes engedélyének megkéréséről a hitelfelvételhez történő kezességvállalásához

Tovább...

085/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

kezesség vállalásáról az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás hitelfelvételéhez

Tovább...

086/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

együttműködési szerződés megkötéséről az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából

Tovább...

087/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz korszerűsítési munkáinak segítése érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

Tovább...

088/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a Fagyöngy utca egyes részeinek közterületből való kivonásáról, valamint ezen területek üzleti vagyonná történő átminősítéséről

Tovább...

089/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

területátadással kapcsolatos megállapodás elfogadásáról Tárnok Nagyközség Önkormányzatával

Tovább...

090/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a 15677/2 helyrajzi számú közterület elnevezéséről

Tovább...

091/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a városközponti lakótelep közterületeinek funkciók szerinti alakításáról

Tovább...

092/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2015. évi bérleti díjának meghatározásáról

Tovább...

093/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló víziközművek eszközhasználati díjának meghatározásáról a 2013-2015. évekre

Tovább...

094/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

095/2015. (IV.30.) határozata

2018. okt. 10.

Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

Tovább...