Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat irányítása alatt álló intézmények szabad maradványát elvonja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2014. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 81.288 eFt-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 73.159 eFt-ot az intézménytől elvonja.

A Közgyűlés az Önkormányzatnál képződő, összesen 241.744 eFt összegű szabad pénzmaradványból 100.000 eFt-ot a 2015. évi költségvetési hiány csökkentésére fordít, a fennmaradó 141.744 eFt-ot az alábbiak szerint osztja fel:

 

Felhasználási cél

Összeg eFt

Képviselői keret kiegészítése

30 000

Közösségi terek terveztetése

5 000

Játszótér korszerűsítése

10 000

Két műemlék kápolna és kastélypince szellőző rendbetétele

2 000

Érd-Ófalusi termál kút üzemeltetési jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek

10 000

Önkormányzat tulajdonában álló intézményi ingatlanok kötelező prioritási sorrendben történő, feltétlenül szükséges karbantartási feladatainak elvégzése

10 000

22910 helyrajzi számú (új rendőrségi épület melletti) terület megvásárlása

25 000

Batthyányi Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása

1 500

Aradi, Hárslevelű, Mérnök utcák útburkolati karbantartási munkálatok elvégzése

15 000

Polgármesteri keret kiegészítése

1 500

Szigetszerű közvilágítás kialakítása

10 000

Szociális Gondozó Központhoz tartozó Időseket Ellátó Központ által a szociális étkeztetés biztosítása érdekében használt gépjármű cseréje

2 000

Magyar Földrajzi Múzeum részére fénymásoló gép beszerzése és elektromos vezeték javítása

1 000

Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ Topoly u.2. szám alatti ingatlanának fűtés kazán cseréje

2 500

Csuka Zoltán Könyvtár fűtési rendszer felújítása, járda javítása

2 500

Térfigyelő kamerák bővítése

8 000

Polgármesteri Hivatal független áramellátása

5 000

Összesen

141 000

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

távollétében

 

dr. Bács István

 

alpolgármester