Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - figyelemmel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásaira - SZIPPANT-HAT Konzorciummal 2012. július 21-én megkötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2015. július 20.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

távollétében

 

dr. Bács István

 

alpolgármester