Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az Érd és Térsége Víziközmű Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy a 2015. évre fizetendő bérleti díj összegét 76 304 400 forint + ÁFA összegben állapítja meg.

A 2015. évben beszedendő vízszolgáltatási alapdíj bérleti díjként megfizetendő tervezett összege 86 929 042 forint + ÁFA.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Határidő: a döntés továbbítására – 2015. május 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

távollétében

 

dr. Bács István

 

alpolgármester