Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

115/2015. (V. 28.) határozata

a Szociális Gondozóközpont létszámának megemeléséről, költségvetési fedezet átcsoportosításáról

 
Tovább...

116/2015. (V. 28.) határozata

a bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozat módosításáról


Tovább...

117/2015. (V. 28.) határozata

az Érdi Újság felelős szerkesztői feladatainak ellátásáról


Tovább...

118/2015. (V. 28.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.1 változatának elfogadásáról


Tovább...

119/2015. (V. 28.) határozata

új hulladékkezelési technológiát alkalmazó hulladék feldolgozó üzem létrehozására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

 

Tovább...

120/2015. (V. 28.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról


Tovább...

121/2015. (V. 28.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

122/2015. (V. 28.) határozata

az Érdi Sport Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

 

Tovább...

123/2015. (V. 28.) határozata

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2015. éves üzleti tervének módosításáról

 

Tovább...

124/2015. (V. 28.) határozata

beruházási célokmány elfogadásáról a városi köztemető területén urnakút, emlékfal, és közvetlen környezetének kialakításával összefüggésben

Tovább...

125/2015. (V. 28.) határozata

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról


Tovább...

126/2015. (V. 28.) határozata

az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztése céljából meghozott 86/2015. (IV.30.) határozat módosításáról

 
Tovább...

127/2015. (V. 28.) határozata

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezéséről


Tovább...

128/2015. (V. 28.) határozata

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezéséről

 
Tovább...

129/2015. (V. 28.) határozata

pályázat kiírásáról a vagyonkezelésbe adott Érd, Budai út 16. szám alatti ingatlan egyes helyiségeire

Tovább...

130/2015. (V. 28.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának személyében bekövetkező változás létesítő okiratokban történő átvezetéséről


Tovább...

131/2015. (V. 28.) határozata

köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés meghozataláról

 
Tovább...

132/2015. (V. 28.) határozata

köznevelési szerződés megkötéséről a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása érdekében

 

Tovább...

133/2015. (V. 28.) határozata

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

 

Tovább...

134/2015. (V. 28.) határozata

az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel kötendő új együttműködési szerződés elfogadásáról


Tovább...