Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

264/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán a Településszerkezeti Terv módosításáról


Tovább...

265/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

az Érd alsó (30a) – Érd (40a) vasúti vonalakat összekötő vágány létesítésével kapcsolatos telepítési tanulmányterv elfogadásáról

Tovább...

266/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával kapcsolatos kezdeményezés támogatásáról

 

Tovább...

267/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

beruházási célokmány módosításáról az Érd, Rómer Flóris tér 1. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Család- és Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával kapcsolatban

Tovább...

268/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Tovább...

269/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosításáról

Tovább...

270/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a 2014. évre fennálló vízi közmű eszközhasználati díj megfizetésére irányuló követelés részbeni elengedéséről


Tovább...

271/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

az Intézményi Gondnokság alapító okiratának módosításáról

Tovább...

272/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról


Tovább...

273/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Magyar Földrajzi Múzeum alapító okiratának módosításáról

Tovább...

274/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Szepes Gyula Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

275/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

276/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosításáról

Tovább...

277/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

az önkormányzat családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásáról

Tovább...

278/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

Tovább...

279/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról 2016. január 1. napjával 

Tovább...

280/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció elfogadásáról 

Tovább...

281/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a térfigyelő kamerák telepítési helyeinek kijelöléséről

Tovább...

282/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program című pályázat keretében többlet önerő biztosításáról


Tovább...

283/2015. (XI.26.) határozata

2018. okt. 10.

fiókgyógyszertár létrehozásáról Érd Ófalu-Újfalu településrészen

Tovább...