Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

288/2015. (XII.17.) határozata

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdligeti Általános Iskola intézményvezető megbízásának véleményezéséről

Tovább...

289/2015. (XII.17.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.2 változatának elfogadásáról

Tovább...

290/2015. (XII.17.) határozata

az Érd, Budai u. 7. szám alatt található ingatlanok megvásárlásáról


Tovább...

291/2015. (XII.17.) határozata

a Búvár utca és a Burkoló utca által határolt, érdi 933, 936, 937 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról

Tovább...

292/2015. (XII.17.) határozata

a Budai Tégla Zrt. tulajdonában álló, érdi 24601, 24604, 25033 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról

Tovább...

293/2015. (XII.17.) határozata

az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosításáról

Tovább...

294/2015. (XII.17.) határozata

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön összegének rendezéséről

Tovább...

295/2015. (XII.17.) határozata

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatásról

Tovább...

296/2015. (XII.17.) határozata

nyomravezetői díj kitűzéséről

Tovább...

297/2015. (XII.17.) határozata

folyószámlahitel szerződés megkötéséről

Tovább...

298/2015. (XII.17.) határozata

az  Európa a polgárokért „Városok hálózatai” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Tovább...

299/2015. (XII.17.) határozata

 „Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Tovább...

300/2015. (XII.17.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról

Tovább...

301/2015. (XII.17.) határozata

a kárpátaljai magyarok Megyei Jogú Városok Szövetségének közreműködésével történő támogatásáról

Tovább...

302/2015. (XII.17.) határozata

az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Tovább...

303/2015. (XII.17.) határozata

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 2016. évi keretösszegének megállapításáról

Tovább...

304/2015. (XII.17.) határozata

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározásáról

Tovább...

305/2015. (XII.17.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi munkatervének elfogadásáról

Tovább...

306/2015. (XII.17.) határozata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Tovább...

307/2015. (XII.17.) határozata

 támogató nyilatkozat kiadásáról az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában

Tovább...