1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti víziközmű vagyon vagyonértékelését, mind a közműves ivóvízellátás, mind a közműves szennyvízelvezetés vonatkozásában az azonos működési területen lévő többi tulajdonostárssal - Törökbálint, Tárnok, Diósd, Sóskút, Herceghalom, Pusztazámor, Remeteszőlős önkormányzataival – együttműködve, megállapodás keretében végzi el oly módon, hogy a tulajdonostársak meghatalmazása alapján, azok nevében a teljes működési területre egy közbeszerzési eljárás keretében választja ki a vagyonértékelést végző személyét. A vagyon értékelésére irányuló megbízási szerződést a tulajdonostársak együttesen, egy vagy - részajánlat esetén (csak közműves ivóvíz víziközműre vagy csak közműves szennyvíz víziközműre irányuló részajánlat) – két, többoldalú szerződés keretében kötik meg a kiválasztott személlyel.
  2. A tulajdonostársak a víziközmű vagyon értékelését végző személyére kiírt közbeszerzési eljárás költségeit a víziközmű-szolgáltató társaságban meglévő tulajdoni hányaduk, míg a vagyonértékelés díját – a határozat 1. számú melléklete szerinti - a tulajdonukban lévő víziközmű vagyon hosszának arányában viselik.
  3. A vagyonértékelés díja az elkülönített Vízügyi Építési Alapból valamint a Csatorna Alapból kerül finanszírozásra.
  4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjaiban foglalt tartalommal a tulajdonostársak közötti együttműködési megállapodást aláírja.

 

 

Határidő:       az együttműködési megállapodás aláírására 15nap

 

Felelős:           T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                 polgármester