1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 1-jétől öt évig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a MENAN Bt.-vel (cégjegyzékszám: 13-06-058001, székhely: 2030 Érd Szegfű utca 37.) az 1. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó háziorvos: dr. Lendvai Andrea Erzsébet.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a MENAN Bt. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

  1. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a MENAN Bt. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 23962/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Római út 24. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi feltételek tekintetében kötelezettség nem terheli, a helyiséggel kapcsolatban a feladat-ellátási szerződésben meghatározott kötelezettség terheli.

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                 jegyző                                                                                 polgármester