Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az átfogó értékelés illetékes gyámhatósághoz történő továbbításáról.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 2019. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András

                  jegyző                                                                                polgármester