Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

180/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

a 2. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Tovább...

181/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

az érdi 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzéséről szóló feladat-ellátási szerződést megkötéséről

Tovább...

182/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

a Magyar Földrajzi Múzeum létszámának megemeléséről és a

létszám növeléséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

 

Tovább...

183/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

a fásítási program lehetőségeinek bővítéséről

Tovább...

186/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

közterületek elnevezéséről

Tovább...

188/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

az „Érdi Köztemető Gondnoksági épület” című projekt megvalósításáról szóló 73/2019. (III.28) határozattal elfogadott célokmány módosításáról

Tovább...

187/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételéről

Tovább...

179/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

a Kemencés és Lakoma Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodás módosításáról

Tovább...

189/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra benyújtott Érd, Bakonyi úti 3000 m3-es medence belső falainak felújítására irányuló pályázat többlet önerejének biztosításáról

Tovább...

190/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra benyújtott Érd, Pál utca és környezetének szennyvízcsatorna rekonstrukciójára irányuló pályázat önrészének átvezetéséről

Tovább...

191/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

az Érdi Újságnak a Szuperinfó laphálózathoz történő csatlakozásáról

Tovább...

192/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

fiókgyógyszertár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozataláról

Tovább...

193/2019. (IX.26.) határozat

2019. szept. 30.

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírásáról

Tovább...

195/2019. (IX.26.) határozat

2019. nov. 10.

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Díszpolgára cím adományozásáról

Tovább...

196/2019. (IX.26.) határozat

2019. nov. 10.

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Tűzoltója Díj adományozásáról

 

Tovább...

197/2019. (IX.26.) határozat

2019. nov. 10.

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megyéért Emlékérem adományozásáról

 

Tovább...

198/2019. (IX.26.) határozat

2019. nov. 10.

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megyéért Emlékérem adományozásáról

Tovább...

199/2019. (IX.26.) határozat

2019. nov. 10.

a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Gazdálkodója Díj adományozásáról

Tovább...

200/2019. (IX.26.) határozat

2019. nov. 10.

a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj férfi utánpótlás korosztály kategóriában történő adományozásáról

Tovább...

201/2019. (IX.26.) határozat

2019. nov. 10.

a Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója Díj női utánpótlás korosztály kategóriában történő adományozásáról

Tovább...