Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló484/2020. (XI.10.) számú kormányrendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. § Érd Megyei Jogú Város alábbi közterületein, illetve nyilvános helyein a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

 

 • Budai út;
 • a Diósdi útnak az Aba utca és Emil utca közötti területe;
 • a Főtér területe;
 • Pelikánsétány;
 • Európa sétány;
 • a Diósdi úti aluljáró feletti sétány;
 • a Balatoni útnak a Kövirózsa utca és a Pataki Cukrászda közötti területe;
 • az Iparos útnak a Törökbálinti úti körforgalomtól az M7-ig tartó szakasza (Bem tér);
 • Béke téri lakótelep területe;
 • a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, erre kijelölt megállóban, várakozóhelyen, illetve helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 50 méteres távolságon belül;
 • az Érdi Piac és a piachoz tartozó parkoló területe;
 • a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban;
 • a játszótereken és a fitneszparkokban, és azok bejáratától számított 50 méteres területen belül;
 • az önkormányzati intézmények bejáratától számított 50 méteres területen belül;
 • a köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató bejáratától számított 50 méteres területen belül;
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzletek (ideértve a piacot is) bejáratától számított 20 méteres területen belül, valamint ezen üzletekhez tartozó parkolás céljára szolgáló területeken.

 

2. §Jelen rendelet előírásait – ideértve a jogkövetkezmények alkalmazását is –a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) számú kormányrendelet előírásaival összhangban kell alkalmazni.

 

3. § Ez a rendelet2020. november 12. napján lép hatályba.

 

 

 

 

_______________________

Dr. Csőzik László

polgármester

_______________________

Dr. Konkoly Zita

jegyző

 

INDOKOLÁS

 

a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) kormányrendelet 27. § szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol e rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni. Emellett felhatalmazást kap a polgármester arra is, hogy rendelkezzen a településen található kutyafuttató bezárásáról.

 

Fenti jogszabály alapján,tekintettel a pandémiás veszélyhelyet mértékére, a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása mellett döntöttem.

 

 

Érd, 2020. november 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester