Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

154/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról szóló 214/2019. (XI. 05.) határozat módosításáról

Tovább...

155/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Sport Bizottság létrehozásáról szóló 216/2019. (XI. 05.) határozat módosításáról

Tovább...

156/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságainak létrehozásáról szóló 217/2019. (XI. 05.) határozat módosításáról

 

Tovább...

159/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

számlavezető pénzintézet megváltoztatásáról

Tovább...

160/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről

Tovább...

161/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

2021. évre folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről

Tovább...

166/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nek az Érd, Diósdi út 14/a (hrsz: 21472/1) szám alatti ingatlan átalakításával, felújításával történő megbízásáról

 

Tovább...

167/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról

Tovább...

168/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Tovább...

169/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 23.

az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás

eredményének megállapításáról

Tovább...

172/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

173/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Tovább...

174/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

 

az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Tovább...

175/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásról

 
 
Tovább...

177/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

Tovább...

178/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása tárgyában pályázat benyújtásáról

Tovább...

179/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalásáról

Tovább...

180/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

Simó Károly önkormányzati képviselő módosító indítványában felsorolt adatigénylések teljesítésének vizsgálatáról

Tovább...

181/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Szociális Gondozó Központ intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről

Tovább...

182/2020. (X. 22.) határozat

2020. okt. 22.

a Szociális Gondozó Központ intézményvezetőjének megbízásáról

Tovább...