1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Vadász Gábor bizottsági tag lemondására tekintettel a Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2020. október 26. napjával Berzéki Gábort megválasztja.

 

2. A Közgyűlés a Sport Bizottság létrehozásáról szóló 216/2019. (XI. 05.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi összetételű bizottságot hozza létre:

 

 

Sport Bizottság:

 

 

Elnök:

Lengyel Péter

Tagok:

Csornainé Romhányi Judit

 

Gregus László

 

Tekauer Norbert

 

Csépán István

 

Antunovits Antal

Nem képviselő tagok:

Bresztyenszky László

 

Berzéki Gábor

 

Márton Lajos

 

Macsotay Tibor

 

ifj. Antunovits Antal

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester