1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 5. számú háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozóval (nyilvántartási száma: 24562683 székhely: 2030 Érd Szövő utca 132. adószám: 60901110133) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Balla Rozália Teréz háziorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Balla Rozália Teréz háziorvossal annak érdekében, hogy az érdi 5. számú alapellátási háziorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

 

3.A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Balla Rozália Teréz egyéni vállalkozó háziorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 17775 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Érd, Bagoly út 2/A szám alatt található „Dr. Staud József Egészségház” elnevezésű önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester