1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Covenant of Mayors for Climate & Energy/ Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége szervezethez történő csatlakozásával, és a szervezet kötelezettségvállalási dokumentumában rögzített vállalásokkal.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és a vállalt kötelezettségek sikeres teljesítése érdekében hatáskörébe tartozóan a szükséges döntéseket előkészítse, illetve intézkedéseket megtegye.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Konkoly Zita

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester